international editions

马尔马拉(Marmara)


马尔马拉村在地图上与马尔皮萨(Marpissa)和普罗德罗莫斯(Prodromos)构成了一个等腰三角形。它离这两个地点很近,但是更加偏北。村庄的名字来源于那里发现了用于建造房屋的大理石。在您的环岛旅途中驻足,参观那些古旧的房子和教堂。天使教堂(Taxiarchi)和圣母升天教堂(Kimisi of Theotokos)拥有独特的三钟钟楼,在这个地区脱颖而出。马尔皮萨村外的佩拉圣母(Pera Panagia)教堂拥有两个厅堂,一个为纪念圣母诞生,另一个献给圣尼古拉斯,将其连接的古代柱石上矗立着三个钟的钟楼。

庆祝活动

« August 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

建议